Sunday, September 2, 2012

Атаархал

Өөртэйгээ буруу харилцаж байгаагийн хамгийн том  илрэл бол бусдад  атаархах явдал юм.

No comments:

Post a Comment