Tuesday, August 17, 2010

Малгайн доор толгой байдаг хорвоод
Манан дунд уулс байдаг дэлхийд
Дуу эс хүрэх газар гэж бий
Дуугаа хурааж суух өдөр бас бий...
Толгойн дотор ухаан залардаг хүмүүнд
Тоотой насанд үхэл ирдэг тавиланд
Ухаан эс хүрэх ухаарал гэж бий
Уйтгарлаж суух өдөр бас бий...


No comments:

Post a Comment